Bài 2.3: Một số IC chốt và ứng dụng thường dùng

Bài 2.3: Một số IC chốt và ứng dụng thường dùng

Trang 3

 

 

Các đặc tính kĩ thuật và điện của FF cũng tương tự như của các IC cổng logic, tuỳ từng loại có khác nhau đôi chút, bạn có thể xem cụ thể ở data sheet của từng IC. Ở đây đưa ra một số IC chứa FF hay dùng.

Như đã nói, chỉ có FF JK, FF D và chốt D là được tích hợp, FF RS bị trạng thái cấm nên được thay thế bởi FF JK, FF T được tạo ra dễ dàng khi nối chung 2 ngõ vào FF JK. Nếu cần ta cũng có thể tạo ra các loại trên từ cổng logic rời, tất nhiên các đặc tính không tốt bằng chúng khi tích hợp.

 

4.1 FF JK

 • 74LS76 là 1 IC chứa 2 FF JK trong cùng một vỏ, ngõ đồng hồ clock (kí hiệu là CP: Clock Pulse)tác động cạnh xuống; nó đều có cả 2 ngõ vào trực tiếp là Preset (kí hiệu chân là SD) và Clear (kí hiệu chân là CD), trong cấu tạo mạch như hình dưới, chúng đều được đưa vào tầng nand đầu. Người đọc có thể xem thêm thông tin ở phần datasheet 74LS76

   

  Hình 3.1.32  Kí hiệu khối và cấu tạo bên trong của 74LS76

   

  Bảng trạng thái hoạt động của 74LS76

   

   

 • Một số IC khác :

  • 7473                 : 2 FF JK cấu tạo chủ tớ, ck tác động cạnh lên, có ngõ xoá clear

  • 74LS73              : 2 FF JK thường, ck tác động cạnh xuống, có ngõ xoá clear

  • 7476                 : 2FF JK cấu tạo chủ tớ, ck tác động cạnh lên, có cả  preset và clear

  • 74112/113/114: 2 FF JK nảy ở cạnh xuống có preset và clear

  • 74276/LS276      : 4 FF JK dùng ck riêng và nảy ở cạnh xuống, chân preset và clear lại dùng chung.

  • 74376/LS376      : 4 FF JK dùng ck chung nảy ở cạnh xuống, chỉ có clear chung

4.2 FF D

 • 74LS74 là 1 IC chứa 2 FF D trong cùng 1 vỏ, nó có ngõ đồng hồ (CP) tác động cạnh lên được đưa vào tầng chốt đầu; ngõ xoá (CD) và ngõ đặt (SD) tác động cạnh xuống, được đưa vào tầng chốt sau (như hình dưới). Người đọc có thể xem thêm thông tin ở datasheet của 74LS74

  Hình 3.1.33 Kí hiệu khối và cấu trúc mạch của 74LS74

   

  Bảng trạng thái hoạt động của 74LS74

   

 • Một số IC khác hay dùng

  • 7474       : Hai ff D có ck nảy ở cạnh lên, có cả preset và clear

  • 74LS175  : 4 FF D có ck chung nảy ở cạnh lên, chỉ có clear dùng chung

  • 74LS374  : 8 FF D có ck nảy ở cạnh lên, không có preset hay clear nhưng có ngõ cho phép ra chung. Các ngõ ra 3 trạng thái

  • 74LS174 : 6 FF D có chung ngõ xoá MR

  • 74LS377/738/379 : 8/6/4 FF D có chung ngõ cho phép E

4.3 Chốt D

 • C74LS375 gồm 4 chốt D cho phép chốt dữ liệu 4 bit song song khi ngõ cho phép E01 và E23 ở thấp. E01 cho phép chốt dữ liệu D0, D1; còn E02 cho phép chốt dữ liệu D2, D3. Bạn có thể xem thêm thông tin về IC này ở datasheet 74LS375

  Hình 3.1.34 Kí hiệu khối và chân ra của chốt D 74LS375

  Hình 3.1.35 Cấu trúc của 1 mạch chốt trong IC 74LS375

   

 • Một số IC khác hay dùng

  • 7475 : 4 chốt D

  • 74LS373 : 8 chốt D có ngõ cho phép ra chung, các ngõ ra là loại ra 3 trạng thái

  • 74LS256 : 4 chốt D chốt địa chỉ 4 bít song song chung ngõ ECL

  • 74LS259 : 8 chốt D chốt địa chỉ 8 bit song song chung ngõ ECl

4.4 FF và chốt CMOS

 • Để ý là tất cả các loại FF và chốt kể trên đều thuộc họ TTL và cơ bản có cấu tạo từ các cổng logic TTL đã xem xét ở phần lí thuyết trên. Ngoài ra cũng có các loại FF và chốt khác cấu tạo từ cổng logic họ CMOS. Chúng thường có cấu tạo chủ tớ và dùng thêm cổng truyền, do đó xung ck cũng thường tác động mức lên hay xuống (ít dùng) thay vì tác động cạnh lên hay xuống.

 • Cấu tạo và bảng hoạt động của 1 IC chốt  CMOS 74HC533 (8 chốt trong suốt đảo ra 3 trạng thái) như hình dưới. Người đọc có thể xem thêm thông tin ở phần datasheet 74HC533

  Hình 3.1.36 Kí hiệu khối và chân ra của 74HC533

   

  Trong đó :

   

  Hoạt động của IC được tóm tắt theo bảng sau, còn cấu trúc mạch bạn có thể xem thêm trong phân datasheet

  Trong đó

  0* là mức thấp trong lúc đặt trước khi LE chuyển từ cao xuống thấp

  1* là mức cao trong lúc đặt trước khi LE chuyển từ cao xuống thấp

   

 • Một số IC CMOS khác là :

  • 74HC/HCT75   : 4 chốt trong suốt

  • 74HC/HCT259 : chốt định địa chỉ 8 bit

  • 74HC/HCT173 : 4 FF D có reset, ra 3 trạng thái ở cạnh lên

  • 74HC/HCT377 : 8 FF D có chung đồng hồ và ngõ vào cho phép