Các họ vi mạch số thông dụng

Khi mới bắt đầu tìm hiểu về mạch số thì đây là chương có nội dung cơ bản nhất, giúp người học có những kiến thức cơ bản về mạch số tạo nền cho việc tìm hiểu các chương tiếp theo.