• Hỗ trợ các em định hướng nghề nghiệp 2014 -2015

    Các hoạt động của Hướng nghiệp Việt góp phần hỗ trợ học sinh và phụ huynh nâng cao nhận thức, hiểu biết về các ngành nghề, các định hướng nghề nghiệp. Chương trình Hướng nghiệp năm 2014 - 2015 đã được khởi động và bắt đầu triển khai các hoạt động hướng nghiệp.

  • Các hoạt động hướng nghiệp học sinh

    Hướng nghiệp Việt tổ chức các hoạt động sinh hoạt hướng nghiệp trực tiếp tại các trường THPT, hoạt động học nghề nghề có việc và các hoạt động dành cho các đối tượng đang gặp những vấn đề khó khăn trong chọn nghề và học nghề.

Hướng nghiệp Việt - định hướng nghề nghiệp

 Hướng nghiệp Việt xây dựng các công cụ, các hoạt động nhằm hỗ trợ cho công tác định hướng nghề nghiệp tại Việt Nam. Hướng tới hỗ trợ các đối tượng cần hướng nghiệp có được định hướng và động lực cần thiết để phấn đấu đạt được một chuyên môn nghề nghiệp vững vàng, tham gia lao động nghề nghiệp, có thu nhập ổn định.

Trắc nghiệm hướng nghiệp

Trắc nghiệm hướng nghiệp
Trắc nghiệm hướng nghiệp (hay rõ hơn là trắc nghiệm thiên hướng nghề nghiệp) giúp bạn khám phá kiểu người của bạn để tìm ra được những ngành nghề phù hợp nhất với bạn. Bộ công cụ này được xây dựng bởi Hướng nghiệp Việt trên cơ sở lý thuyết của John Holland. Miễn phí, không cần phải đăng ký tài khoản, làm xong có kết quả ngay.

Bắt đầu

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
Mã trường
TDH
Địa chỉ
Phụng Châu- Chương Mỹ-Hà Nội
Liên lạc
ĐT hỗ trợ: (04) 33866 058
Email

quang ba Truonggi

Khảo sát chọn nghề 2015

Khảo sát chọn nghề cho năm 2015: Bạn có theo học nghề không nếu nghề đó được đảm bảo ra trường có việc làm ( >3.5 triệu đồng), thời gian học khoảng 2 năm?